JOM 2017/481, RvS 10-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1229, 201604633/1/A1

Inhoudsindicatie

Last onder dwangsom tot naleven artikel 3.132 Activiteitenbesluit juncto artikel 3.103, eerste lid, Activiteitenregeling en besluiten tot invordering dwangsommen

Samenvatting

Dat in de rapporten geen geurconcentratie is vermeld, geen vergelijking is gemaakt met de voorgaande gemeten referentiewaarden, de hedonische waarde van de geur niet is vastgesteld en geen gebruik is gemaakt van een e-nose, betekent niet dat door de toezichthouders reeds daarom niet kon worden vastgesteld dat door Shabu Shabu ten tijde van de controles de geurhinder niet tot een…

Verder lezen
Terug naar overzicht