JOM 2017/482, RvS 10-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1237, 201601556/1/A1

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om handhavend optreden tegen schutterij

Samenvatting

De Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten gaat niet uit van de noodzaak van meten, maar gaat uit van gebiedstypologieën waaraan vaste geluidniveaus zijn gekoppeld.

Het college heeft ter zitting toegelicht dat het Lomg heeft bepaald op basis van de in de Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten (HLTS) opgenomen omgevingstypologie. Het college heeft onder verwijzing naar het rapport van DPA van 27 september 2016 bij het bepalen van het omgevingstype ter plaatse van de woning [locatie] het verkeer op…

Verder lezen
Terug naar overzicht