JOM 2017/486, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1315, 201606601/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en onvoldoende motivering afweging belangen van grondeigenaar

Samenvatting

Niet in geschil is dat voor verwezenlijking van dit bestemmingsplan een strook grond nodig is, gelegen aan de westzijde van de N417 en met een totale oppervlakte van 4222 m2, die thans het eigendom is van MBBU B.V.. Uit de plantoelichting volgt evenwel op geen enkele wijze dat, en zo ja op welke wijze de belangen van MBBU B.V. als grondeigenaar in de besluitvorming zijn betrokken. Het bestreden besluit is onvoldoende…

Terug naar overzicht