JOM 2017/488, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1305, 201604018/1/R2

Inhoudsindicatie

Vergoeding kosten van behandeling in bezwaar inzake Nbw-vergunning

Samenvatting

De ABrvS volgt niet het standpunt van het college dat de wijziging van het voorschrift uitsluitend een wijziging in de formulering betreft. Waar het oorspronkelijke voorschrift als rechtsgevolg had dat de vergunning volledig haar gelding verliest indien de bedrijfsvoering op enig moment een bepaald veebestand te boven gaat, bepaalt het gewijzigde voorschrift de omvang van het vergunde project. Nu het college aanleiding heeft gezien het voorschrift in deze zin te wijzigen en niet is gebleken dat gewijzigde…

Terug naar overzicht