JOM 2017/489, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1261, 201604612/1/A1

Inhoudsindicatie

Afwijzen handhavingsverzoek geluidsoverlast bedrijf en opnieuw horen in bezwaar na vernietiging?

Samenvatting

Volgens de ABRvS had het college appellant in dit geval opnieuw in de gelegenheid moeten stellen te worden gehoord en kon het niet volstaan met het bieden van de gelegenheid schriftelijk te reageren op de brief van 7 juni 2016. Daarbij is van belang dat er, zoals het college zelf in die brief heeft gesteld, nieuwe feiten en omstandigheden bekend waren die van aanmerkelijk belang waren voor het nemen van het nieuwe besluit op bezwaar…

Verder lezen
Terug naar overzicht