JOM 2017/490, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1310, 201604558/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning bouw en relativiteitsvereiste (normen Ffw en leefomgeving omwonende)

Samenvatting

De normen uit de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw) strekken tot bescherming van genoemde diersoorten. Het daadwerkelijke belang waarin appellante sub 1 dreigt te worden geraakt als gevolg van het paviljoen en de waterskibaan, is het belang bij het behoud van een goede kwaliteit van haar directe leefomgeving. Gelet op de ligging van de woning van appellante sub 1 op een afstand van ongeveer 700 m van de Wijthmenerplas, is…

Verder lezen
Terug naar overzicht