JOM 2017/494, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1309, 201608468/1/R6

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "De Rentmeester te Naaldwijk" gemeente Westland

Samenvatting

De actuele regionale behoefte aan de voorziene supermarkt is niet deugdelijk onderzocht.

De Afdeling overweegt dat met de voorgenomen ontwikkeling het totale voor detailhandel bestemde areaal van Naaldwijk wordt uitgebreid, zonder inkrimping van het bestaande areaal aan detailhandelsbestemmingen. Bij het onderzoek naar de actuele regionale behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet het bestaande regionale aanbod in kaart worden gebracht. In het BSP-rapport en het aanvullend memo zijn alleen de actuele…

Verder lezen
Terug naar overzicht