JOM 2017/499, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1304, 201607138/1/R6

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Tapijn" gemeente Maastricht

Samenvatting

De Afdeling is van oordeel dat de raad zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de herontwikkeling van het Tapijn-terrein bijdraagt aan innovatieve ontwikkelingen, het bestrijden van de economische crisis en de duurzaamheid bevordert. Er bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat de herontwikkeling van het Tapijn-terrein niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 2.4, tweede lid, van de Chw.

De Afdeling verstaat het betoog van appellant sub…

Terug naar overzicht