JOM 2017/50, RvS 11-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:18, 201506191/1/A2

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om tegemoetkoming in planschade

Samenvatting

Het college had uit oogpunt van zorgvuldigheid appellant c.s. op zijn minst de gelegenheid moeten geven om schriftelijk dan wel op een hoorzitting een reactie te geven op het standpunt van het college over het normale maatschappelijke risico.

In artikel 7:2 van de Awb is niet voorgeschreven dat een partij opnieuw wordt gehoord op het moment dat, als gevolg van een uitspraak van een bestuursrechter, het bestuursorgaan een nieuw besluit op bezwaar dient te nemen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht