JOM 2017/500, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1273, 201605182/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan t.b.v. plaatsgebonden kampeermiddel

Samenvatting

Voldaan wordt aan de definitie van plaatsgebonden kampeermiddel als bedoeld in de planregels.

Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat het aangevraagde bouwwerk voldoet aan de in artikel 1.72 van de planregels opgenomen omschrijving van plaatsgebonden kampeermiddel. Hierbij neemt de Afdeling in aanmerking dat het aangevraagde bouwwerk een bouwwerk is ten behoeve van recreatief verblijf, dat met het doel wordt geplaatst op een plek te blijven staan. In dat verband…

Verder lezen
Terug naar overzicht