JOM 2017/51, RvS 11-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:43, 201508927/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor oprichten gebouw

Samenvatting

Het college heeft de bouw- en goothoogte van het bouwwerk bezien en zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat aan het verlenen van een omgevingsvergunning een goede ruimtelijke onderbouwing ten grondslag ligt. De Afdeling ziet geen grond voor het oordeel dat het college zich niet op het standpunt heeft kunnen stellen dat het bouwwerk passend is binnen het beschermde stadsgezicht.

De Afdeling ziet in hetgeen partij A en appellant sub 1 en anderen hebben aangevoerd geen grond voor het oordeel dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht