JOM 2017/53, RvS 11-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:36, 201509465/1/A3

Inhoudsindicatie

Ontheffing ex artikel 68, eerste lid, onder c, Flora- en faunawet voor opzettelijk verontrusten, doden en beheren van hazen

Samenvatting

Het college heeft in dit geval een concrete dreiging van belangrijke schade in de provincie aannemelijk mogen achten.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 1 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9067), is aan het in artikel 68, eerste lid, aanhef en onder c, van de Ffw gestelde vereiste van belangrijke schade voldaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht