JOM 2017/533, RvS 03-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1179, 201509187/1/A1

Inhoudsindicatie

Herformulering eisen inzake feitenvaststelling invorderingsbesluiten

Samenvatting

In haar uitspraak van 13 juni 2012 heeft de ABRvS overwogen dat aan een invorderingsbesluit een deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante feiten en omstandigheden ten grondslag dient te liggen. Zij heeft daartoe in die uitspraak een aantal eisen geformuleerd. In latere uitspraken heeft de Afdeling die eisen genuanceerd. Omwille van de duidelijkheid ziet de Afdeling aanleiding de eisen thans te herformuleren.

Bij besluit van 6 augustus 2013 hebben GS van Zuid-Holland Abengoa een last onder dwangsom opgelegd wegens…

Terug naar overzicht