JOM 2017/547, RvS 22-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1374, 201601540/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning onbemand tankstation en onjuiste bepaling van de oppervlakte van de overspanning

Samenvatting

Volgens het college heeft de overspanning een kleinere oppervlakte dan 50 m2 wanneer uitsluitend de door de zijkanten en ribben van dit raamwerk zelf bestreken oppervlakte wordt meegeteld. Dit is echter een onjuiste bepaling van de oppervlakte van de overspanning. Ingevolge artikel 1, lid 2, aanhef en onder c, van bijlage II bij het Bor moet de in deze bijlage in m2 uitgedrukte oppervlaktemaat worden gemeten aan de hand van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht