JOM 2017/549, RvS 31-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1440, 201606144/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en onvoldoende rekening gehouden met concreet particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen

Samenvatting

De raad dient bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met een particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen voor zover dat initiatief voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de vaststelling van het plan op basis van de op dat moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan worden beoordeeld. In casu heeft de raad zich onvoldoende vergewist van de relevante feiten en de af te wegen belangen, zodat het…

Verder lezen
Terug naar overzicht