JOM 2017/550, RvS 31-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1429, 201602774/1/A1

Inhoudsindicatie

Wijze van vaststelling causaal verband tussen onrechtmatig besluit en schade

Samenvatting

Omdat in casu de beslissingen op bezwaar (onherroepelijk) zijn vernietigd en de lasten onder bestuursdwang zijn herroepen, kan appellante op grond van onrechtmatige daad aanspraak maken op vergoeding van de schade die zij daardoor lijdt. Het bestaan van causaal verband tussen een onrechtmatig besluit en schade dient te worden beoordeeld aan de hand van de maatstaf hoe het bestuursorgaan zou hebben beslist (of gehandeld) indien het niet het onrechtmatige besluit had genomen. De…

Terug naar overzicht