JOM 2017/558, RvS 31-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1451, 201609934/1/R6

Inhoudsindicatie

Inpassingsplan "N348 Jodendijk/Scheuterdijk te Eefde" provincie Gelderland

Samenvatting

De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb zelf in de zaak te voorzien en te bepalen dat deze uitspraak ten aanzien van dit plandeel in de plaats treedt van het bestreden besluit voor zover dit zal worden vernietigd. Niet aannemelijk is dat derdebelanghebbenden hierdoor in hun belangen zouden kunnen worden geschaad. Hierbij betrekt de Afdeling dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht