JOM 2017/560, RvS 31-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1422, 201604620/1/A1

Inhoudsindicatie

Weigering omgevingsvergunning voor realiseren afhaalrestaurant

Samenvatting

Anders dan appellant betoogt, ligt het op zijn weg, als aanvrager van de door hem gewenste ontwikkeling, te onderzoeken of en aannemelijk te maken dat er in nabijgelegen, openbaar gebied bestaande parkeerplaatsen kunnen worden gebruikt dan wel nieuwe parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd.

In de Beleidsregels ontheffing parkeren zijn beleidsregels gesteld omtrent ontheffing van de bouwverordening/bestemmingsplan. Daarin is een stappenplan opgenomen dat gevolgd moet worden bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning waarbij de parkeernorm speelt. Het plan…

Verder lezen
Terug naar overzicht