JOM 2017/595, RvS 07-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1511, 201605393/1/A2

Inhoudsindicatie

Planschade en voorzienbaarheid (streekplan concreet beleidsvoornemen en relatie met Wet Stankemissie)

Samenvatting

Nu in het Streekplan het duidelijke en concrete beleidsvoornemen is opgenomen om de kern Woudenberg nabij Laan 1940-1945 uit te breiden met woningbouw en dit plan is vastgesteld en openbaar gemaakt vóórdat appellant zijn woning heeft aangekocht, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat appellant op het moment van de aankoop van zijn woning kon voorzien dat ter plaatse woningbouw zou worden gerealiseerd. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de omstandigheid dat vanaf 17…

Verder lezen
Terug naar overzicht