JOM 2017/597, RvS 07-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1460, 201703101/1/A1

Inhoudsindicatie

Aanname voorzieningenrechter dat besluit inzake ORAC is genomen

Samenvatting

De voorzieningenrechter gaat er van uit dat aan de brief van 4 april 2017 een aan het college toe te rekenen, schriftelijke beslissing tot aanwijzing van een of meer locaties voor het plaatsen van ORAC's ten grondslag moet liggen. Anders dan het college stelt, is een dergelijke aanwijzing ter uitvoering van artikel 4.2.2.3 van de APV van locaties waar men huishoudelijke afvalstoffen mag en moet aanbieden een besluit.

Bij brief…

Verder lezen
Terug naar overzicht