JOM 2017/605, RvS 07-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1481, 201604831/1/A1

Inhoudsindicatie

Lasten onder dwangsom wegens zonder omgevingsvergunning oprichten of wijzigen bouwwerken en aanbrengen bestrating

Samenvatting

Uit de plansystematiek volgt dat het perceelsgedeelte waarop de sauna en de berging/overkapping staan, niet kan worden aangemerkt als erf, omdat het bestemmingsplan de inrichting als erf verbiedt. Gelet hierop heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat dit perceelsgedeelte niet tot het achtererfgebied behoort, zodat de sauna en de berging/overkapping niet vergunningvrij zijn.

Of de percelen tot het achtererfgebied bij de woning behoren, is van belang voor het…

Verder lezen
Terug naar overzicht