JOM 2017/607, RvS 07-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1516, 201604008/1/R3

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Zwanenhof" gemeente Borne

Samenvatting

Verwachtingen ontleend aan een algemene formele handeling, zoals een wettelijk voorschrift of een beleidsregel, kunnen niet als concrete verwachtingen aangemerkt worden. Dit zou immers leiden tot een algemene rechtszekerheidscorrectie op het relativiteitsvereiste wat blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 8:69a van de Awb niet de bedoeling van de wetgever is geweest.

Appellant sub 1 en appellant sub 2 stellen dat de werking van het relativiteitsvereiste vanwege het gelijkheidsbeginsel of het vertrouwensbeginsel gecorrigeerd…

Verder lezen
Terug naar overzicht