JOM 2017/608, RvS 07-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1515, 201603728/1/A1

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoeken om handhavend optreden tegen voorgenomen uitbreiding veehouderij

Samenvatting

De Afdeling is van oordeel dat de rechtbank terecht heeft geconcludeerd dat de woningen [locatie 2], 9 en 9A in de bebouwde kom liggen. De stelling van het college dat de afstand van de veestal van appellante sub 2 tot de dichtstbijzijnde dorpskern niet meer dan ongeveer 1,5 km bedraagt, doet hieraan niet af.

Tussen partijen is uitsluitend in geschil of de woningen [locatie 2], 9 en 9A binnen de bebouwde kom…

Verder lezen
Terug naar overzicht