JOM 2017/61, RvS 16-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:69, 201608820/1/A1, 201608820/2/A1

Inhoudsindicatie

Intrekking omgevingsvergunning na 26 weken ondanks voorbereidende werkzaamheden zoals bouwrijp maken en bodemonderzoek?

Samenvatting

Nu gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de omgevingsvergunning, was het college bevoegd de omgevingsvergunning in te trekken. Het bouwrijp maken en egaliseren van de grond en het plaatsen van hekken zijn geen handelingen met gebruikmaking van de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, lid 2, aanhef en onder a, van de Wabo. Het verrichten van bodemonderzoek, ook al gebeurt dit ter uitvoering…

Verder lezen
Terug naar overzicht