JOM 2017/611, RvS 07-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1497, 201601954/1/A1

Inhoudsindicatie

Afwijzing handhavend optreden tegen aanleggen terras aan achterzijde woning

Samenvatting

De rechtbank heeft terecht overwogen dat het terras geen bouwwerk is en vergunningvrij mocht worden aangelegd.

Appellante betoogt dat de rechtbank in haar uitspraak ten onrechte heeft overwogen dat het terras geen vergunningplichtig bouwwerk is. In de jurisprudentie over het begrip "bouwwerk" in de Woningwet, zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van de Wabo, is bij herhaling aansluiting gezocht bij de in de modelbouwverordening gegeven definitie van het begrip "bouwwerk", omdat dit in…

Verder lezen
Terug naar overzicht