JOM 2017/62, RvS 18-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:97, 201603233/1/R1

Inhoudsindicatie

Weigering vaststelling ontwerpbestemmingsplan en belanghebbendheid toekomstig eigenaar

Samenvatting

Vast staat dat appellante geen partij is bij de anterieure overeenkomst die door de gemeente en [belanghebbende A] en [belanghebbende B] is gesloten. De Afdeling stelt vast dat appellante de toekomstig eigenaar is van het perceel [locatie]. Ook is appellante als gevolg van de overeenkomst van 10 februari 2014 risicodrager van een eventuele waardevermindering van het desbetreffende perceel. Gelet op deze omstandigheden is de Afdeling van oordeel dat appellante een eigen belang heeft bij het…

Verder lezen
Terug naar overzicht