JOM 2017/64, RvS 18-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:109, 201604888/1/R2

Inhoudsindicatie

Weigering vaststelling bestemmingsplan en raad is niet gebonden aan anterieure overeenkomst

Samenvatting

De raad heeft een eigen afweging gemaakt en geconcludeerd dat het plan in strijd is met het gemeentelijke beleid en met artikel 3.1.6 van het Bro. Over de tussen appellant en de gemeente gesloten anterieure overeenkomst overweegt de Afdeling onder verwijzing naar de uitspraak van 27 juni 2012 dat, nog daargelaten dat de overeenkomst volgens het bestreden besluit voor zover het betreft het verlenen van planologische medewerking een inspanningsverplichting inhoudt, een overeenkomst…

Verder lezen
Terug naar overzicht