JOM 2017/653, RvS 14-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1541, 201506941/1/R6

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Fluvium Midden - Westervoortsedijk West" gemeente Arnhem

Samenvatting

Nu het inzicht ontbreekt in de mate waarin de maatwerkvoorschriften de bedrijfsactiviteiten zouden kunnen beperken en ook onvoldoende is onderbouwd dat met die voorgenomen maatwerkvoorschriften ter plaatse van de voorziene woningen aan het Activiteitenbesluit zal kunnen worden voldaan is het plandeel met de bestemming "Wonen" in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid en berust niet op een ingevolge artikel 3:46 van de Awb vereiste deugdelijke motivering.

Voor de representatieve bedrijfssituatie…

Verder lezen
Terug naar overzicht