JOM 2017/655, RvS 14-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1577, 201606542/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en geen rekening gehouden met concreet particulier initiatief

Samenvatting

De raad dient bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met een particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover dat initiatief voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de vaststelling van het plan op basis van de op dat moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan worden beoordeeld. De Stichting heeft aannemelijk gemaakt dat de raad bekend was met haar voornemen zes zorgwoningen te realiseren, in het verlengde van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht