JOM 2017/661, RvS 21-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1637, 201509469/2/A2

Inhoudsindicatie

Planschade en ondeugdelijk deskundigenadvies inzake omvang schade door zichthinder windturbines

Samenvatting

Op de bij het deskundigenadvies gevoegde zichtlijnenkaarten is de maximale invulling van het tussengelegen gebied telkens ook - op schaal - ingetekend. Gelet evenwel op de ligging van de woningen van appellant A en appellant D en de grenzen van de verschillende tussengelegen gebieden, zoals weergegeven op de plankaart bij het bestemmingsplan "Recreatiegebied Heerhugowaard-Zuid", waarbij dezelfde schaal is gehanteerd, is niet duidelijk hoe Langhout tot de door hem ingetekende afstanden is gekomen.

Verder lezen
Terug naar overzicht