JOM 2017/669, RvS 21-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1646, 201605041/1/A3

Inhoudsindicatie

Weigering verklaring van geen bezwaar voor bouw 27 koopwoningen

Samenvatting

De weigering een verklaring van geen bezwaar te verlenen leidt niet tot onevenredige nadelige gevolgen voor het college als aanvrager en Beagle als beoogd projectontwikkelaar.

Zoals de Afdeling eerder, in haar uitspraak van 17 augustus 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2225) heeft overwogen, is gelet op het systeem van paragraaf 8.2.1 van de Wet luchtvaart het uitgangspunt dat in het beperkingengebied geen woningen worden gebouwd op gronden die…

Verder lezen
Terug naar overzicht