JOM 2017/673, RvS 21-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1660, 201607834/1/A2

Inhoudsindicatie

Verstrekking subsidie voor vervangen meervoudige koperen stijgleidingen

Samenvatting

Voor zaken die uit een bezwaarschriftprocedure en twee rechterlijke instanties bestaan is in beginsel een totale lengte van de procedure van ten hoogste vijf jaar redelijk. De redelijke termijn vangt in beginsel aan op het moment waarop het bestuursorgaan het bezwaarschrift ontvangt.

De vraag of de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is overschreden wordt beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval…

Verder lezen
Terug naar overzicht