JOM 2017/677, RvS 28-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1683, 201606670/1/A1

Inhoudsindicatie

Maatwerkvoorschriften t.a.v. koelinstallaties datacentrum Capgemini

Samenvatting

Met de in artikel 2.15, eerste lid, van het Activiteitenbesluit vervatte normstelling is uitputtend geregeld tot het nemen van welke energiebesparende maatregelen de drijver van een inrichting gehouden is, namelijk alle maatregelen die voldoen aan het in dit artikellid opgenomen terugverdiencriterium en geen andere maatregelen. De enkele omstandigheid dat dit terugverdiencriterium in een concreet geval nadere invulling behoeft, kan niet leiden tot het oordeel dat artikel 2.15 niet een uitputtende regeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht