JOM 2017/680, RvS 28-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1689, 201603378/1/A1

Inhoudsindicatie

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit voor windturbinepark

Samenvatting

Bij ontbreken van aanknopingspunten voor het tegendeel in het Activiteitenbesluit en de toelichting daarop, moet er van worden uitgegaan dat het derde lid van artikel 3.14a niet de mogelijkheid biedt om bij maatwerkvoorschrift geluidgrenswaarden vast te stellen in een andere eenheid dan dB Lden of dB Lnight.

Er bestaat geen grond om aan te nemen dat de in artikel 3.14a, derde lid, van het Activiteitenbesluit geboden mogelijkheid om bij maatwerkvoorschrift 'normen met een andere waarde' vast…

Verder lezen
Terug naar overzicht