JOM 2017/682, RvS 28-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1669, 201704148/1/A3, 201704148/2/A3

Inhoudsindicatie

Sluiting en daarbij behorende erf o.g.v. artikel 13b Opiumwet te sluiten

Samenvatting

Nu de burgemeester zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat sprake is van een ernstig geval, mocht de burgemeester conform zijn beleid afwijken van het uitgangspunt dat bij een eerste overtreding een waarschuwing of een soortgelijke maatregel in beginsel aan de orde is. De burgemeester heeft derhalve, ondanks dat het hier gaat om een eerste overtreding, mogen besluiten de woning voor drie maanden te sluiten.

Bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht