JOM 2017/70, RvS 18-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:125, 201508735/1/A3

Inhoudsindicatie

Oplegging bestuurlijke boete bij verwijdering asbest

Samenvatting

Nu de overtredingen in nauw verband tot elkaar staan en wat de strekking betreft in hoge mate overeenkomen, acht de Afdeling het passend en geboden om de door de minister opgelegde boete van € 10.500,= te verlagen met € 1.800,=, het laagste boetebedrag van beide overtredingen, en op € 8.700,= vast te stellen.

Vaststaat dat appellant ten tijde van het aannemen van de opdracht om de rookafvoerpijpen te verwijderen ervan op de…

Verder lezen
Terug naar overzicht