JOM 2017/703, RvS 08-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:306, 201601099/1/A1

Inhoudsindicatie

Handhaving, -afwijzing verzoek ~, Bestemmingsplan, -actualisatie

Samenvatting

Ongegrondverklaring bezwaar tegen besluit waarbij het college het verzoek van appellant om handhavend op te treden jegens de raad van de gemeente Voorschoten wegens het niet binnen tien jaar actualiseren van het bestemmingsplan geldend voor het perceel Voorstraat 19-21 te Voorschoten heeft afgewezen. Appellant wenst dat het college aan de raad een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom oplegt. Gelet op art. 5:21 Awb houdt het opleggen van een last onder bestuursdwang…

Verder lezen
Terug naar overzicht