JOM 2017/706, RvS 15-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:393, 201601091/1/A1

Inhoudsindicatie

Verlening omgevingsvergunning voor hekwerk, Belanghebbende, -rechtspersoon, Belanghebbendheid stichting

Samenvatting

Vergunninghouder heeft in 2014 een bosperceel. Het perceel is gelegen naast het perceel plaatselijk bekend Gilzerbaan 2 te Riel. Aan de noordzijde grenst het perceel aan de parkeerplaats ‘Leijkant’ langs de A58. Op het moment dat vergunninghouder het perceel aankocht, werd het noordelijk deel daarvan als homo-ontmoetingsplaats gebruikt.

Vergunninghouder heeft het college verzocht omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een hekwerk zodat de overlast op het perceel kan…

Verder lezen
Terug naar overzicht