JOM 2017/712, RvS 28-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1678, 201604453/1/A1

Inhoudsindicatie

De beoordeling van zienswijzen over een ontwerpbesluit betreffende een verklaring van geen bedenkingen dient expliciet door de gemeenteraad te geschieden

Samenvatting

Uit artikel 3.11, lid 3 van de Wabo en de wetsgeschiedenis volgt dat de beoordeling van zienswijzen over een ontwerpbesluit betreffende een verklaring van geen bedenkingen door het bevoegde orgaan, in dit geval de gemeenteraad, dient te geschieden. Vast staat dat in dit geval de raad geen oordeel heeft gegeven over de desbetreffende zienswijzen. De rechtbank heeft daarom ten onrechte niet onderkend dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht