JOM 2017/717, RvS 28-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1717, 201608649/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en onvoldoende motivering inzake flora en fauna

Samenvatting

In bepaalde gevallen kan voor de beantwoording van de vraag of de Ffw aan de uitvoerbaarheid van een plan in de weg staat worden volstaan met een bureauonderzoek. De ABRvS stelt vast dat thans slechts in de plantoelichting een paragraaf is opgenomen waarin de gevolgen voor de flora- en fauna samengevat worden besproken. Er is evenwel geen onderliggend rapport bijgevoegd waarmee de gestelde conclusies worden gestaafd. Derhalve is onvoldoende gemotiveerd dat de gevolgen voor de flora- en…

Verder lezen
Terug naar overzicht