JOM 2017/725, RvS 05-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1769, 201605556/1/R3

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning niet deugdelijk gemotiveerd mede gelet op de (financiële) belangen van het drinkwaterbedrijf

Samenvatting

Bij het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan wordt, naast de toets aan de afwijkingsregels uit dat plan, getoetst of de activiteit in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. In dat kader vindt een belangenafweging plaats. In dit geval is het financiële belang van Dunea een van de mee te wegen belangen, nu zij als gevolg van het verlenen van de omgevingsvergunning…

Verder lezen
Terug naar overzicht