JOM 2017/726, RvS 05-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1816, 201605590/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en beperking uitbreidingsmogelijkheden intensieve veehouderij ontoereikend gemotiveerd en onzorgvuldig voorbereid

Samenvatting

De raad heef zich wat de milieugevolgen betreft beperkt tot de algemene stelling dat uitbreiding van een intensieve veehouderij doorgaans tot meer milieubelasting leidt en is niet ingegaan op het MER dat aan het voorheen geldende bestemmingsplan ten grondslag lag. De Kadernota Intensieve Veehouderij bevat het beleid voor het voorheen geldende bestemmingsplan en is sindsdien niet gewijzigd. Onduidelijk is waarom onder dit nog altijd geldende beleid in het nu voorliggende plan de bouwmogelijkheden zijn beperkt tot de…

Verder lezen
Terug naar overzicht