JOM 2017/730, RvS 05-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1812, 201606629/1/A3

Inhoudsindicatie

Machtiging zeer algemeen geformuleerd, doch voldoende specifiek?

Samenvatting

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling staat geen rechtsregel in de weg aan het verlenen van een in algemene bewoordingen geformuleerde machtiging tot het voeren van procedures en het in verband daarmee verrichten van alle noodzakelijke handelingen. Een machtiging dient wel voldoende specifiek te zijn om de grenzen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid te kunnen bepalen. Zo strekt een machtiging voor, bijvoorbeeld, het indienen van een bezwaarschrift zich niet uit tot het indienen van een beroepschrift. De overgelegde…

Verder lezen
Terug naar overzicht