JOM 2017/733, RvS 05-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1771, 201604472/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning t.b.v. pluimveehouderij

Samenvatting

Hoewel een Belgisch Natura 2000-gebied niet onder de reikwijdte van artikel 19d van de Nbw 1998 valt, neemt dat niet weg dat het college van GS in het kader van de vergunning die op grond artikel 19d vereist is, dient te beoordelen of vergunningverlening in overeenstemming met artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn is. Dit leidt ertoe dat de gevolgen van vergunningverlening voor een Belgisch Natura 2000-gebied desalniettemin bij de verlening van…

Verder lezen
Terug naar overzicht