JOM 2017/735, RvS 05-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1801, 201607558/1/A2

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om nadeelcompensatie i.v.m. bouwvergunning t.b.v. jongerenontmoetingsplaats

Samenvatting

Voor zover appellant heeft verzocht om schadevergoeding wegens onrechtmatige daad, was niet uitgesloten dat hij tijdens het horen bijzondere omstandigheden had aangevoerd, op basis waarvan het college een uitzondering had gemaakt op het uitgangspunt dat van de rechtmatigheid van het besluit dient te worden uitgegaan. Het college heeft appellant ten onrechte de mogelijkheid onthouden zich hierover voorafgaand aan het besluit uit te laten.

Appellant betoogt verder dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht