JOM 2017/739, RvS 05-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1770, 201604205/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor nieuwbouw woonhuis

Samenvatting

Splitsing van een bouwplan dat uit verschillende onderdelen bestaat, is in beginsel niet mogelijk. Het bouwplan dient als één geheel te worden beschouwd. Een bouwplan kan alleen worden gesplitst indien het bestaat uit onderdelen die in functioneel en bouwkundig opzicht van elkaar kunnen worden onderscheiden.

Appellant betoogt dat het college het bouwplan ten onrechte heeft gesplitst in een gedeelte dat omgevingsvergunningvrij is en een gedeelte dat omgevingsvergunningplichtig is. Dit betoog van appellant heeft betrekking op de voorgenomen aanbouw met een diepte…

Verder lezen
Terug naar overzicht