JOM 2017/740, RvS 05-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1782, 201603812/1/A1

Inhoudsindicatie

Weigering agrarische bestemming stuk grond te wijzigen in woonbestemming

Samenvatting

Tegen het besluit van 16 maart 2015 stond beroep in eerste en enige aanleg open bij de Afdeling. De rechtbank heeft zich ten onrechte bevoegd geacht om van het beroep van appellant kennis te nemen.

De Afdeling ziet zich ambtshalve voor de vraag gesteld of de rechtbank zich terecht bevoegd heeft geacht om te beslissen op het door appellant ingestelde beroep tegen het besluit van het college van 16 maart 2015. Artikel 3.6, eerste lid…

Verder lezen
Terug naar overzicht