JOM 2017/746, RvS 05-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1749, 201704162/1/A1, 201704162/2/A1

Inhoudsindicatie

Is caravan in casu een bouwwerk?, Grondslag handhavingsbesluit caravan onjuist

Samenvatting

Vast staat dat de caravan ten tijde van het besluit van 26 februari 2016 langdurig op een vaste plaats op het perceel met nr. 4963 heeft gestaan. Gelet hierop heeft de caravan een plaatsgebonden karakter en heeft de rechtbank deze terecht aangemerkt als bouwwerk. Voor de caravan en prefab-unit is derhalve ingevolge artikel 3, aanhef en lid 2, van Bijlage II van het Bor geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.…

Verder lezen
Terug naar overzicht