JOM 2017/753, RvS 12-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1862, 201603921/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor inrichtingsplan t.b.v. natuurontwikkeling en vasthouden gebiedseigen water

Samenvatting

Gelet op de te treffen waterbouwkundige maatregelen wordt verwacht dat de effecten dermate gering zijn dat de hydrologische waarden niet onevenredig worden geschaad. Verder zijn de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden volgens het college gewaarborgd door de te treffen waterbouwkundige maatregelen. Uit het rapport van 7 mei 2014 blijkt dat de te verwachten gevolgen van de inrichtingsmaatregelen voor de gronden van de maatschap in ogenschouw zijn genomen.

In verschillende regels van de beheersverordening…

Verder lezen
Terug naar overzicht