JOM 2017/756, RvS 12-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1865, 201605125/1/A1

Inhoudsindicatie

Last onder dwangsom tot verwijdering schuur

Samenvatting

Of het gebruik dat appellant maakt van de oude schuur wordt beschermd door het in het bestemmingsplan "Buitengebied Zijpe" opgenomen overgangsrecht is voor de beantwoording van de vraag of appellant artikel 2.3 van de Wabo heeft overtreden niet van belang.

De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college bevoegd is over te gaan tot handhavend optreden tegen overtreding van artikel 2.3, aanhef en onder b, van de Wabo. Hierbij is van belang dat appellant…

Verder lezen
Terug naar overzicht